Search

琴在新北泰山,僅面交不寄送,原廠文件工具琴袋皆在

Gibson SG Special ’60s Tribute P-90 2011

整體約九成新,無傷,僅正常使用痕跡,護板膠膜未撕

Fret也約九成,肉還很多,高把位好彈無壓力

P-90聲音Q彈,clean甜甜的,做到一般Rock沒什麼問題

不適合做太重,單線圈高增益雜音較大

玩膩了可考慮改mini-humbucker,別有風味

規格介紹:

https://solidguitar.fandom.com/wiki/SG_Special_%2760s_Tribute

水管音色連結:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QqIqoEr13qc

https://youtu.be/eHt-C_vaGgE?si=LSY5C71wXpNsYbuX

https://youtu.be/WmoH57Fq4Bw?si=lyNPI_gQ_TAt6SfU

 

您的站內信已經成功送出!